• Polski
  • English
Delta Prototypes

czy wiesz że...

Łączna powierzchnia oceanów i mórz na naszej planecie stanowi blisko 71% jej całkowitej powierzchni!

Otrzymane nagrody i wyróżnienia:

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska
2010r
Michał Latacz laureatem konkursu
"MŁODY NAUKOWIEC - KREATOR RZECZYWISTOŚCI GOSPODARCZEJ"
zobacz również:galeriareferencjemedia
Cytując za organizatorem: "W celu wyłonienia rozwiązań naukowych o najwyższym potencjale wdrożeniowym przeprowadzono konkurs "MŁODY NAUKOWIEC - Kreator Rzeczywistości gospodarczej", który odbył się w terminie od 15.01.2010 do 05.03.2010 br. Zgłoszone projekty badawcze dotyczyły różnych dziedzin nauki m.in. automatyki i robotyki, odnawialnych źródeł energii, informatyki stosowanej, budownictwa, chemii organicznej i nieorganicznej, architektury, a nawet diagnostyki medycznej. Wśród osób składających projekty znaleźli się studenci, doktoranci, pracownicy naukowi, jak również młodzi absolwenci Politechniki Krakowskiej." Konkurs finansowany w ramach projektu „MŁODY NAUKOWIEC- kreator rzeczywistości gospodarczej" finansowanego z programu Ministra MNISW „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej". Konkurs zorganizowany został przez Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej a patronat honorowy nad nim objął JM REKTOR POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak.
Źródło: http://www.transfer.edu.pl/index.php?action=showMenu&menuID=60
Wystawa Wartość Dodana - światowe wzornicttwo z Polski
2009r
WYSTAWA "WARTOŚĆ DODANA. ŚWIATOWE WZORNICTWO Z POLSKI"
zobacz również:galeriareferencje
W dniach 21 maja do 6 września 2009 odbyła się wystawa z cyklu „Dobre praktyki projektowe”, organizowana przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Tytuł wystawy: „Wartość dodana. Światowe wzornictwo z Polski”. Firma Delta Prototypes została zaproszona do udziału w imprezie i zaprezentowania jednego ze swoich projektów na ekspozycji stałej wystawy. Na wystawie prezentowanych było 40 produktów polskich projektantów w siedmiu działach tematycznych, które identyfikują mocne strony polskiego wzornictwa i jego konteksty. Cytując za organizatorem wystawy: „Na wystawie z cyklu dobre praktyki projektowe pokażemy najlepszy współczesny polski design, nowatorskie realizacje, które naszym zdaniem mają wielki potencjał, by dołączyć do światowej czołówki”.
Źródło: http://www.iwp.com.pl/projekty_wystawy_wartosc_dodana
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
2008r
WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE O NAGRODĘ PREZESA
STOWARZYSZENIA INZYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH
zobacz również:referencje
W Czerwcu 2008, podczas Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, praca dyplomowa Michała Latacza zawierająca teoretyczny projekt pierwotnej wersji mechanizmu napędowego wzorowanego na sposobie poruszania się mątwy, otrzymała wyróżnienie II stopnia. Praca była jedynym nagrodzonym projektem z Krakowa.
Fundacja Kościuszkowska USA
2008r
NOMINACJA DO NAGRODY IM. TADEUSZA SENDZIMIRA
Program badawczy Delta Prototypes otrzymał nominację do Nagrody im. Tadeusza Sendzimira przyznawanej przez Polsko-Amerykańską Fundację Kościuszkowską. Prestiżowa nagroda im. Tadeusza Sendzimira przyznawana jest przez Fundację raz na pięć lat „obiecującym naukowcom mającym nowatorski pomysł, którego realizacja mogłaby przyczynić się do zmiany w jednej z dziedzin polskiej gospodarki lub przemysłu”. W ten sposób upamiętniana jest postać Dr. Tadeusza Sendzimira, wybitnego polskiego wynalazcy i inżyniera który w latach trzydziestych, dzięki wsparciu inwestorów zrealizował swoje nowatorskie pomysły. Intencją fundatorów jest stworzenie podobnej możliwości młodym polskim naukowcom. Delta Prototypes rywalizowała z pięcioma innymi projektami z całej Polski.
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2008r
NAGRODA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DLA DELTA PROTOTYPES
zobacz również:galeria
10 Marca 2008, podczas XV Giełdy Polskich Wynalazków, która odbyła się w Muzeum Techniki NOT w Warszawie, projekt otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Złoty medal z wyróżnieniem - BRUSSELS EUREKA
2007r
ZŁOTY MEDAL ZE SPECJALNYM WYRÓŻNIENIEM OD JURY KONKURSU BRUSSELS EUREKA
zobacz również:galeriamedia
BRUSSELS INNOVA to największe Targi Innowacji i Nowych Technologii w Europie. Tematem przewodnim imprezy w Brukseli była energia i jej przetwarzanie. W jej ramach odbył się wewnętrzny konkurs o nazwie BRUSSELS EUREKA, gdzie międzynarodowe jury złożone z ekspertów różnych dziedzin nauki poddało prezentowane wynalazki twardej, merytorycznej ocenie. Mimo ogromnej konkurencji (blisko 500 wynalazków z całego świata) DELTA PROTOTYPES została uhonorowana złotym medalem ze specjalnym wyróżnieniem od jury! Eksperci w Brukseli widzą w tym pomyśle zastosowanie nie tylko dla taniego transportu, ale zwrócili też uwagę na to, że napęd jest bardzo cichy. Wynalazek również został wyróżniony jako obiecująca technologia, której rozwój może mieć duże znaczenie dla środowiska naturalnego naszej planety.
Prezentowane pojazdy oraz rozwiązania konstrukcyjne są chronione międzynarodowym prawem patentowym.
Wszelkie znaki firm znajdujących się na stronie zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tych firm.
Copyright © 2007 - 2019 Delta Prototypes. All rights reserved.